ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

เทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแฟชั่น

เทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแฟชั่นThe latest technology to change the fashion business.
เป็นที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีบนสิ่งทอแฟชั่นในปัจจุบันมีความแปลกใหม่และมีความเป็นไปได้ที่จะสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้น้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีบางชนิดที่สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ตาม ซึ่ง Wearable Technology ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้และมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การสร้างสรรค์ Wearable Technology ต่างๆ เหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุด
It is clear that the technology on today's fashion is novel and it is possible to wear it on a daily basis. Although there are some technologies that can change the attitude of everyday use, Wearable Technology is one that has been applied and played a greater role. To make the most of these Wearable Technology

Lisa Moreles - hellebo ซึ่งดำรงตำแหน่ง Executive Director และ Co-Founder ของ New York Fashion Lab ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการนำเอาแฟชั่นและเทคโนโลยีมาผนวกเข้าด้วยกัน สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวั…

โพสต์ล่าสุด

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

วงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค้ช by waniz